Privacy Policy

Van Baal Lingerie Privacy statement

Algemeen

Van Baal Lingerie respecteert uw privacy en draagt er zorg

voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en

in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming

wordt behandeld.

Persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw

identiteit te achterhalen.

Van Baal Lingerie maakt daarbij onderscheid tussen:

(1) persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, en

(2) persoonsgegevens die – om technische redenen – automatisch aan ons

worden doorgegeven.

Onder persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt zijn onder meer

begrepen de naam, contactgegevens en andere gegevens die u aan ons heeft

verstrekt. Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van onze website automatisch

enkele technische gegevens door uw apparatuur aan onze computers

worden verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem

en de gebruikte internet browser.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die Van Baal Lingerie verwerkt, zullen

uitsluitend worden gebruikt:

om met u in contact te kunnen treden;

– om u te informeren over de service of bestelling.

Google Analytics & hyperlinks

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service

die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt

gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst)

om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De

door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website

(met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google

opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze

informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de

website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten

aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google

mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk

wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google

verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens

waarover Google beschikt. Het plaatsen van cookies kunt u weigeren, door

uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website

geen cookies ontvangt. Door gebruik te maken van onze website geeft u

toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze

en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Indien wij op onze website hyperlinks hebben opgenomen naar websites van

derden en u maakt daarvan gebruik, wijzen wij u er op dat het privacy beleid

van deze derde partijen, en niet dat van Van Baal Lingerie van

toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de

informatie die u daar openbaar maakt.

Wijzigingen

Van Baal Lingerie kan dit privacy statement van tijd tot tijd

wijzigen door hier een update van deze versie te plaatsen.

Vragen en recht op inzage en correctie

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door

Van Baal Lingerie, of indien u inzage wenst in, dan wel

wijziging wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via de e-mail

info@vanbaallingerie.nl

DISCLAIMER

Via onze website wordt algemene informatie verstrekt over Van Baal Lingerie

 of andere onderwerpen. De betreffende informatie

wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en

volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er is niet beoogd om

juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. Van Baal Lingerie

aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en

onvolledigheid van de aangeboden informatie.